Superbrands2009 elismerés Superbreands 2009
Superbrands2008 elismerés Superbreands 2008

 
A magánnyomozás cégünk tevékenységei között a legkomplexebb módszertannal rendelkezik. Az adatok beszerzése során felhasználjuk az olyan nyilvános adatbázisokat, mint a földhivatalok, cégbíróságok nyilvántartásai, valamint az Interneten elérhető források. Alkalmazunk általánosan felhasználható technikai megoldásokat, mint a rejtett kamera, amely kis méreténél fogva tökéletesen álcázható bármilyen terepen, helyiségben. Megrendelőink kívánsága szerint készítünk felvételeket videó kamerával, valamint teleobjektívvel. Az általunk alkalmazott módszertan elemei közé tartozik a környezettanulmányok készítése. Ez a feladat igényli a legnagyobb diszkréciót és tapasztalatot, mivel a feladat teljesítése során a magánnyomozó 
     
     közvetlen érintkezésbe kerül a célszemély környezetével.

   A sikeres magánnyomozás után megbízóink az alábbi kérdésekre kaphatnak választ:

- A megrendelő telephelyén, irodájában milyen eseményekre kerül sor.
- A célszemély milyen magatartást tanúsít, kivel áll kapcsolatban.
- Megjelenik-e egy adott helyszínen, és milyen körülmények között.
- Az ellenőrzött személynek milyen az életstílusa, kapcsolatrendszere.
- Rendelkezik-e valamilyen szenvedélybetegséggel, káros szokással.
- Milyenek a költekezési szokásai.
- A megfigyelt személy milyen családi környezettel, múlttal rendelkezik.


   A magánnyomozás során vállaljuk:

- eltűnt személyek tartózkodási helyének felkutatását,
- információk beszerzését cégekről, személyekről,
- kockázati felmérést, kockázatelemzést, konzultációt,
- üzletkötéshez szükséges információk előzetes beszerzését,
- környezettanulmány elkészítését,
- információk, bizonyítékok beszerzését peres és peren  kívüli 
  ügyekben,
- helyiségek és számítógépek technikai átvizsgálását,  
  információvédelmi ellenőrzését,
- kint lévő követelések, adósságok tárgyalási szinten történő
  egyeztetését,
- szakképzést, továbbképzést ezen a speciális szakterületen dolgozó 
  személyek részére,
- biztonsági tanácsadást.